Usein kysyttyä UKK

  1. MITÄ MATKAVAKUUTUS SISÄLTÄÄ?

MATKAVAKUUTUS = MATKUSTAJAVAKUUTUS + MATKATAVARAVAKUUTUS

Matkavakuutuksessa on siis kaksi osaa, jotka voi ottaa joko yhdessä tai erikseen. Kummankin saa niin yhdelle matkalle eli määräaikaisena (verkossa korkeintaan 45 vuorokaudeksi tai 3 kuukaudeksi) kuin jatkuvana (voimassa vuoden). Tyypilliseesti ne ovat voimassa niin ulkomailla kuin Suomessa (kunhan matkakohteesi on vähintään 50 kilometrin etäisyydellä kodistasi, ei kuitenkaan kodin ja matkakohteen välisellä matkalla).

Matkustajavakuutus korvaa matkustajaa kohtaavien matkasairauksien ja tapaturmien hoitokulut ilman ylärajaa, ja mahdollisti vaadittavan Suomeen kuljetuksen. Se kattaa myös matkalta myöhästymisen sekä matkan peruuntumisen tai keskeytymisen. Kaikilla osioilla on kuitenkin erityisehtonsa ja rajoituksensa.

Matkatavaravakuutus kattaa matkatavaroiksi luokiteltavat tavarat, jotka ovat mukana matkalla tai jotka hankitaan sen aikana. Lisäksi siihen kuuluu vastuuvakuutus ulkopuolisille aiheutetuista vahingoista sekä oikeusturvavakuutus, joka kattaa määrättyjen rajojen puitteissa matkalla kohtaavia asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja.

 

2. MYÖNNETÄÄNKÖ KAIKILLE MATKAVAKUUTUS?

EI, sillä matkavakuutuksen voivat saada vain vakituisesti Suomessa asuvat henkilöt, joilla on voimassa oleva Kela-kortti. Vakuutetun itsensä tulee olla useimmiten täysi-ikäinen, mutta hänen vakuutuksensa kattaa myös mukana matkustavat lapset/lastenlapset (ikäraja vaihtelee 15 ja 21 vuoden välillä).

Lisäksi jokaisella vakuutusyhtiöllä on omat ikärajansa, joihin vaikuttavat myös se, onko vakuutettavalla jo kyseisen yhtiön kotivakuutusta tms. ja otetaanko vakuutus verkossa vai toimistolla. Ikäraja voi liikkua 69 ja 99 vuoden välillä.

 

3. MIKÄ LUOKITELLAAN MATKATAVARAKSI?

Useimmiten matkatavaraksi katsotaan matkalla mukana oleva tai sen aikana hankittu irtain omaisuus, kuten vaatteet, kamera, matkapuhelin, kannettava tietokone, henkilökohtaiset lääkkeet, meikit, erilaiset urheiluvälineet, matkaliput ja passi.

Matkatavaraa eivät kuitenkaan ole kaikki matkalla mukanasi olevat esineet. Poikkeuksen muodostavat esimerkiksi silmälasit, kävelykepit ja muut henkilökohtaiset apuvälineet, käteinen raha sekä luotokortit tai arvopaperit ennalta ilmoitetun rajan ylittävältä osalta, samoin kuin matkalla vuokratut/lainatut ajoneuvot.

 

4. MILLOIN KANNATTAA OTTAA JATKUVA MATKAVAKUUTUS?

Jatkuva matkavakuutus on oikea valinta silloin, kun matkustaa vähintään kaksi kertaa vuodessa. Silloin jatkuva vakuutus tulee edullisemmaksi kuin yksittäin haettavien määräaikaisten matkavakuutusten ottaminen. Myös jatkuvan matkavakuutuksen voi ottaa sähköisesti verkossa tai puhelimella. Huomaa kuitenkin, että useimmiten myös jatkuva matkavakuutus on yhden matkan osalla voimassa vain 45 vuorokautta tai 3 kuukautta. Ylimenevien päivien osalle tarvitset määräaikaisen matkavakuutuksen.

 

5. MITÄ MATKUSTAJAVAKUUTUS KORVAA?

Matkustajavakuutus on tukenasi ja kattaa:

• matkan aikana alkaneen äkillisen matkasairauden ja sattuneen tapaturman hoitokulut – myös matkakulut – ilman ylärajaa mutta tavallisesti 90 vuorokauden ajan. Ilman laajennusta, se kattaa vain harrasteluonteisen urheilun, ja tietyt riskialttiit lajit ovat silloinkin sen ulkopuolelle jääviä.
• ambulanssilennon Suomeen kuljetusta ja hoitoa varten
• matkan peruuntumisen
• matkalta myöhästymisen, tietyin ehdoin
• matkan keskeytymisen, tietyin ehdoin

 

6. MITÄ MATKUSTAJAVAKUUTUS EI KORVAA?

Matkustajavakuutus ei korvaa esimerkiksi:

• kroonisen sairauden tai raskauden vaatimaa normaalia hoitoa ja seurantaa
• matkan aikana otetun tatuoinnin tai lävistyksen aiheuttaman tulehduksen hoitoa
• matkan aikana saadusta puremasta tai pistosta aiheutuneen tartuntataudin hoitoa
• huolimattomissa lemmenleikeissä saadun sukupuolitaudin hoitoa
• matkalta myöhästymistä, jos yksityisajoneuvoon tuli tekninen vika
• matkan peruuntumista, jos esimerkiksi et saakaan työpaikalta lomaa sovittuna ajankohtana
• Suomessa alle 50 kilometriä kotoasi sijaitsevalla mökillä sattunutta matkasairautta tai tapaturmaa, eikä sinne mennessä tien päällä sattuneita tapahtumia

 

7. MITÄ MATKATAVARAVAKUUTUS KORVAA?

Matkatavaravakuutukseen kuuluvat esimerkiksi:

• matkalla mukana oleva omaisuus, kuten vaatteet, elektroniikka, lääkkeet, matkaliput ja passi, jos ne ovat joutuneet varkauden tai ilkivallan kohteeksi, tai rikkoutuneet. Käteinen ja arvopaperit korvataan vain tiettyyn rajaan asti.
• matkatavaroiden myöhästyttyä, tai kadottua, korvausta esimerkiksi välttämättömien tarvikkeiden hankintaan ja passin tai viisumin uusintaan
• vastuuvakuutus: se korvaa ulkopuolisille aiheutetut henkilö- ja esinevahingot
• oikeusturvavakuutus: se korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja (omavastuulla ja tiettyyn rajaa saakka) matkalla sattuneisiin tapahtumiin liittyen.

 

8. MITÄ MATKATAVARAVAKUUTUS EI KORVAA?

Matkatavaravakuutus ei korvaa esimerkiksi seuraavia:

• silmälaseja, kävelykeppiä tai muita henkilökohtaisiksi apuvälineiksi luokiteltavia esineitä
• käteistä rahaa ja arvopapereita ilmoitetun rajan ylittävältä osalta
• luottokortteja
• matkalla vuokrattua ajoneuvoa ja sillä aiheutettuja vahinkoja
• oman huolimattomuuden vuoksi menetettyä omaisuutta, esimerkiksi ravintolaan unohdettua kameraa
• omaisuutesi käytöstä koituvaa normaalia kulumista, esimerkiksi hiihtovälineiden naarmuuntumista tai polkupyörän kumin puhkeamista
• autossa, veneessä tai teltassa ollutta arvotavaraa
• matkapuhelinta, jossa ei ollut turvakoodia
• törkeästä huolimattomuudesta tai rikollisesta toiminnasta aiheutuneita vahinkoja, kuten törkeän rattijuopumuksen aikana aiheutettua liikenneonnettomuutta tai tappelussa toiselle henkilölle aiheuttamiasi vammoja

 

9. VOIKO MATKAVAKUUTUSTA LAAJENTAA LISÄMAKSUSTA?

Kyllä voi, ja useissa tapauksissa niin kannattaakin tehdä. Tavallisin laajennus koskee urheilulajeja, mutta silloinkin esimerkiksi ilmailulajit ovat tyypillisesti kiellettyjä. Voit myös laajentaa tapaturmavakuutusta kattamaan matkan aikana tapahtuvan tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan. Vakuutukseen voi myös liittää kuolemantapauskorvauksen, jolla taataan läheisellä toimeentulo siinä tapauksessa, että vakuutettu menehtyy matkan aikana tapaturman tai tartuntataudin seurauksena. Se kattaa myös hautauskulut ulkomailla tai kuolleen kotiinkuljetuksen.

 

10. KUINKA SAAN HOITOA MATKASAIRAUDEN KOHDATESSA?

Matkavakuutus tarjoaa sinulle mahdollisuuden kääntyä ulkomailla kenen tahansa laillistetun lääkärin tai minkä tahansa hoitolaitoksen puoleen, niin julkisten kuin yksityisten. Lisäksi jokaisella vakuutusyhtiöllä on sopimuslääkäreitä ja -sairaaloita, joissa vakuutettu saa hoitoa maksutta. Erityisen kiireellisessä tapauksessa voit siis huoletta kääntyä lähinnä olevan lääkärin tai hoitolaitoksen puoleen.

 

11. KUINKA MATKALLA MAKSETUT HOITOKULUT KORVATAAN?

Jos olet kääntynyt oman vakuutusyhtiösi sopimuslääkäreiden ja -sairaaloiden puoleen, ne perivät kulunsa suoraan vakuutusyhtiöltä. Jos käännyt muun laillistetun lääkärin tai sairaalan puoleen, joudut tavallisesti itse maksamaan tutkimukset, hoitokulut ja lääkkeet, mutta saat niiden kuitteja vastaan korvausta. Pyydä hoitavalta läkäriltä/hoitolaitokselta myös terveydentilaasi koskeva lausunto.

Jos kulut näyttävät muodostuvan erityisen suuriksi, voit kysyä vakuutusyhtiöltäsi, onko sen mahdollista antaa maksusitoumusta. Korvausta voit hakea joko jo matkan aikana tai kotiin palattuasi (niin sähköisesti kuin puhelinpalvelusta) vuoden kuluessa kulujen aiheuttaneesta sairastumisesta tai tapaturmasta.

 

12. MITEN SAAN JÄRJESTETTYÄ SAIRAANKULJETUKSEN SUOMEEN?

Toisinaan sairaus tai tapaturma on niin vakava, että sen katsotaan vaativan hoitoa kotimaassa. Silloin matkavakuutus kattaa sairaslennon kustannukset, mutta asiasta on aina ennakkoon sovittava vakuutusyhtiön kanssa. Tällaisessa tapauksessa saat apua suoraan yhtiösi antamasta hätänumerosta, joka palvelee 24/7 ja tyypillisesti omalla äidinkielelläsi. Sairaslento esimerkiksi Thaimaasta Suomeen saattaa maksaa jopa 100 000 euroa, joten matkavakuutus on välttämätön.

 

13. MITÄ TEEN, JOS OMAISUUTTANI VARASTETAAN TAI VAHINGOITETAAN?

Jos matkalla mukana olevaa omaisuuttasi varastetaan tai joutuu ilkivallan kohteeksi, olet oikeutettu saamaan niistä korvausta matkatavaravakuutuksen puitteissa. Sinun on välittömästi otettava yhteyttä poliisiin ja tehtävä asiasta rikosilmoitus. Pyydä ilmoituksesta itsellesi kopio, joka tulee liittää korvaushakemuksen mukaan. Lue lisää asian tiimoilta täältä. Jos matkatavarasi katoavat, tee asiasta heti ilmoitus käyttämällesi lentoyhtiölle ja pyydä ilmoituksesta kopio.

 

14. MISTÄ MATKAVAKUUTUKSEN VOI HANKKIA?

Matkavakuutuksia myyvät Suomessa monet vakuutusyhtiöt. Kaikki tunnetut vakuutusyhtiöt myöntävät myös matkavakuutuksia, heidän joukossaan LähiTapiola, Fennia, Eurooppalainen, Pohjola, If, Turva, POP Vakuutus, AIG, Alandia Vakuutus, Pohjantähti, Gouda jne. Niiden matkavakuutuksen voi ostaa joko toimistolta, puhelimitse tai muutamassa minuutissa suoraan verkosta.

Matkavakuutuksen voi hankkia myös useiden matkatoimistojen kautta, pankeista (mm. Nordea, Aktia, Osuuspankki) ja jopa luottokorteilla on omat matkavakuutuksensa. Siten esimerkiksi eräiden MasterCard-, VISA- American Express-, Diners Club- tai Eurocard-korttien mukana seuraa automaattinen matkavakuutus, ja eräisiin kortteihin sen voi liittää edullisesti.

Muistathan myös, että monet ammattijärjestöt ja yhdistykset tarjoavat jäsenilleen automaattisesti myös matkavakuutuksen.

 

15. ONKO MATKAVAKUUTUS KAIKILLE SAMANHINTAINEN?

Ei suinkaan. Jos sinulla on jokin muu vakuutus, kannattaa kääntyä kyseisen vakuutuksen myöntäneen yhtiön puoleen ja kysyä hintatarjousta, sillä tavallisesti ne antavat jo olemassa oleville asiakkailleen huomattavaa alennusta. Vakuutusmaksuun vaikuttavat myös hakijan ikä, terveydentila ja esimerkiksi korvaussummien ja omavastuuosuuksien pienentäminen. Eräät vakuutusyhtiöt antavat verkossa tehtävästä matkavakuutuksesta alennusta.

 

16. TOIMIIKO KOTIVAKUUTUS MYÖS MATKATAVARAVAKUUTUKSENA?

Tavallisimmin ei, jollet ole erikseen matkavakuutusta siihen liittänyt. Esimerkiksi normaali kotivakuutus korvaa matkalla olevat tavarat vain Pohjoismaissa. Lisäksi kotivakuutuksessa on aina omavastuu, jota matkatavaravakuutuksessa ei varastetun tai vahingoitetun omaisuuden kohdalla ole eikä se korjaa esimerkiksi välttämättömyystarvikkeita, jos lentoyhtiö toimittaa matkalaukkusi myöhässä tai ne katoavat. Kotivakuutukseesi saattaa kuitenkin sisältyä myös ulkomailla voimassa oleva vastuuvakuutusosa tai oikeusturvaosa, mutta niillä saattaa olla eri ehdot ja korvausrajat kuin erikseen otettavalla matkavakuutuksella.

 

17. ONKO VAPAA-AJAN TAPATURMAVAKUUTUS TAI SAIRASTURVAVAKUUTUS VOIMASSA MYÖS ULKOMAILLA?

Normaali Sairasturvavakuutus ei kata minkäänlaisia ulkomailla syntyneitä sairauden hoitokuluja, sillä se on voimassa vain kotimaassa. Tapaturmavakuutus puolestaan kattaa ulkomaillakin sattuneita tapaturman aiheuttaneita hoitokuluja, mutta siihen ei sisälly korvausvelvoitetta matkasairauden hoidon osalta, matkan peruuntumisen/keskeytymisen tai matkalta myöhästymisen osalta.