Matkustajavakuutus

Matkustajavakuutus kattaa matkan aikana vakuutetulle sattuneista vahingoista, tapaturmista, sairastumisista, matkan keskeytymisestä tai peruuntumisesta tai matkalta myöhästymisestä aiheutuneet kulut. Matkustajavakuutus siis kattaa ne tavallisimmat ongelmatilanteet, joita matkalla voi tulla vastaan: esimerkiksi hotellin rappusissa nyrjähtäneen nilkan, mopon kaatumisen myötä murtuneen käsivarren tai rajun vatsataudin hoidon myös yksityisillä lääkäreillä ja sairaaloissa. Kulut korvataan ilman omavastuuta tai euromääräistä ylärajaa, joten sinun ei tarvitse olla huolissasi omien varojen riittävyydestä kalliidenkaan hoitojen kohdalla. Se suojaa myös harrastusluontoisen urheilun pyörteissä sattuneet haaverit ja vahingot, muttei koske kilpaurheilua tai ns. vaarallisiksi lajeiksi luokiteltuja puuhia, kuten kiipeilylajeja, benjihyppyjä tai laitesukellusta. Monille niistä voit halutessasi kuitenkin ottaa matkustajavakuutuksen laajennuksen.

Muistutettakoon, että matkasairaudella tarkoitetaan äkillisesti alkanutta sairautta, josta matkustaja ei ole aiemmin kärsinyt ja joka vaatii välitöntä hoitoa jo matkakohteessa. Tyypillinen esimerkki on esimerkiksi raju vatsatauti, joka saattaa aiheuttaa tutkimusten ja sairaalahoidon tarpeen, etenkin pienten lasten kohdalla. Sydämen rytmihäiriöt, joista kärsit myös kotona, eivät kuitenkaan kaikkien yhtiöiden mielestä ole sinällään uusi matkasairaus, eikä matkustajavakuutus välttämättä kata sen äkillisestä pahenemisesta johtuvaa sairaalahoitoa muutamaa vuorokautta kauempaa. Vakavan sairastumisen vaatima kotiuttaminen Suomeen esimerkiksi ambulanssilennolla kuuluu vakuutuksen piiriin esimerkiksi sydäninfarktin kohdalla, kunhan kuljetuksesta sovitaan vakuutusyhtiön kanssa ennakkoon. Matkasairauden korvausta jatketaan kuitenkin korkeintaan 90 – 120 vuorokautta hoidon alkamisesta, ja tapaturmien kohdalla korkeintaan 3 vuotta.

Saat vakuutusyhtiötäsi listan heidän kanssaan yhteistyötä tekevistä lääkäreistä ja sairaaloista, jotka veloittavat hoidostasi aiheutuvat kulut suoraan omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sen lisäksi voit aina turvautua minkä tahansa sairaalan tai kenen tahansa lääkärin puoleen, ja vaikka joudutkin silloin tavallisesti itse maksamaan hoidon, saat säilyttämiäsi kuitteja vastaan kaikki rahasi takaisin.

Matkalla mukana olevat lapset/lapsenlapset ovat vakuutettuja aikuisen vakuutuksen myötä. Vakuutettavien lasten ikäraja vaihtelee suurestikin vakuutusyhtiöstä riippuen, ja saattaa toisinaan olla jopa 21 vuotta. Eräät yhtiöt vaativat jo 15 vuotta täyttänyttä omaamaan erillisen matkavakuutuksen.

Matkalta myöhästymisen kohdalla saat useimmilta yhtiöiltä korvausta vain, jos lennolta, laivasta tai junasta myöhästymisesi johtuu julkista kulkuneuvo myöhästyttäneistä syistä tai yksityisen kulkuneuvon liikenneonnettomuudesta (ei teknisestä viasta tms.).